97/02/15 - اطلاعیه بورس تحصیلی مالزی برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی