97/02/22 - اطلاعیه كارشناسان آزمايشگاهقابل توجه مربيان آزمايشگاه محترم:

خواهشمند جهت تهیه فرم فعالیت‌های آموزشی نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۷-۹۶  تا تاريخ 97/02/26 در سیستم گلستان به گزارش‌های زیر مراجعه فرمایید و سپس به دفترآموزش دانشكده تحويل نماييد :
 

  • مربيان آزمايشگاه : گزارش 807

آموزش دانشكده فيزيك