97/02/26 - اطلاعیه ارزشیابی دروس در ترم 2-96 برای تحصیلات تکمیلی