97/03/05 - اطلاعیه برنامه امتحان پایان‌ترم دانشجویان