97/04/02 - دفاع کارشناسی ارشد - ساخت لایه‌های نازک کبالت پالادیوم به روش PLD و بررسی ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی لایه‌ها با استفاده از اثر مغناطواپتیکی کِر


عنوان:ساخت لایه‌های نازک کبالت پالادیوم به روش PLD و بررسی ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی لایه‌ها با استفاده از اثر مغناطواپتیکی کِر
ارائه دهنده:مهران سدرپوشان
استاد راهنما:دکتر حسین احمدوند
استاد مشاور:دکتر مهدی رنجبر
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:شنبه، 97/04/02 - ساعت 14:00