97/04/23 - اطلاعیه اعطای جایزه‌های تحصیلی بنیاد نخبگان سال 97