97/05/14 - سمینار دکتری - مروری بر نظریه گرانش جرم‌دار


عنوان:مروری بر نظریه گرانش جرم‌دار
ارائه دهنده:آزاده نعمتی
استاد راهنما:احمد شیرزاد، علی ناصح
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:یکشنبه، 97/05/14 - ساعت 10:00