97/05/23 - سمینار دکتری - بررسی ناپایداری فیلامانی در برهمکنش لیزر پلاسما


عنوان:بررسی ناپایداری فیلامانی در برهمکنش لیزر پلاسما
ارائه دهنده:سپیده دشتستانی
استاد راهنما:اکبر پروازیان
استاد مشاور: ظفرالله کلانتری، بهروز میرزا
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:سه شنبه، 97/05/23 - ساعت 10:30