97/06/18 - اطلاعیه ثبت‌نام دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک ورودی 97