97/06/18 - اطلاعیه ثبت‌نام دستیار آموزشیدانشجویان دوره دکتری که علاقمند هستند به عنوان دستیار آموزشی (TA) همکاری کنند، لطفا برای ثبت نام تا روز ‌شنبه مورخ 97/6/24 به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نمایند.