97/08/15 - اطلاعیه اعطای فرصت مطالعاتي كوتاه مدت در دانشگاه‌های داخل به دانشجویان دکتری داخل کشور