97/08/27 - اطلاعیه مهم ثبت نام مقدماتی نیمسال دوم تحصیلی98-97