97/09/06 - سمینار کارشناسی ارشد - ساخت و بررسی نانوذرات فریت اسپینلی CoCr_xFe_2-xO_4


عنوان:ساخت و بررسی نانوذرات فریت اسپینلی
ارائه دهنده:الهه محمدباقری
استاد راهنما:دکتر پرویز کاملی
استاد مشاور:دکتر حمیده شاکری پور
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان: سه‌شنبه، 97/09/06 - ساعت 14:00