97/09/06 - سمینار کارشناسی ارشد - نقاط رنگی در صفحه‌ی دوبعدیِ شش ضلعیِ تیتانیوم دی اکسید


عنوان:نقاط رنگی در صفحه‌ی دوبعدیِ شش ضلعیِ تیتانیوم دی اکسید
ارائه دهنده:سیاوش کرباسی‌زاده
استاد راهنما:دکتر اسماعیل عبدالحسینی
استاد مشاور:دکتر سید جواد هاشمی‌فر
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان: سه‌شنبه، 97/09/06 - ساعت 10:00