97/09/06 - سمینار کارشناسی ارشد - کاربرد سیستم‌های دینامیکی در کیهان شناسی


عنوان:کاربرد سیستم‌های دینامیکی در کیهان شناسی
ارائه دهنده:مهناز ایزدی
استاد راهنما:دکتر بهروز میرزا
استاد مشاور:دکتر احمد شیرزاد
مکان:سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان: سه‌شنبه، 97/09/06 - ساعت 15:00