97/09/18 - سمینار کارشناسی ارشد - شبیه سازی درمان سرطان پستان با استفاده از BNCT


عنوان:شبیه سازی درمان سرطان پستان با استفاده از BNCT
ارائه دهنده:فاطمه قاسمی
استاد راهنما:دکتر محمدحسن علامتساز، دکتر داریوش شهبازی
استاد مشاور:دکتر احمد شیرانی
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان: یکشنبه، 97/09/18 - ساعت 10:30