97/09/21 - سمینار کارشناسی ارشد - بررسی خواص ابررسانایی نانوذرات ابررسانا YBCO


عنوان:بررسی خواص ابررسانایی نانوذرات ابررسانا YBCO
ارائه دهنده:مهدی سلیمیان
استاد راهنما:هادی سلامتی
استاد مشاور:حمیده شاکری پور
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:چهارشنبه، 97/09/21 - ساعت 13:00