97/10/22 - اطلاعیه مهم آموزشی در خصوص ثبت‌نام ترم 2-97