97/10/29 - دفاع کارشناسی ارشد - اثر آلایش تنگستن (W) بر ویژگی­های ساختاری، مغناطیسی، الکتریکی و مغناطوگرمایی آلیاژ حافظه پذیر فرومغناطیس Ni-Mn-Sn


عنوان:اثر آلایش تنگستن (W) بر ویژگی­های ساختاری، مغناطیسی، الکتریکی و مغناطوگرمایی آلیاژ حافظه پذیر فرومغناطیس Ni-Mn-Sn
ارائه دهنده:میثم نوروزی
استاد راهنما:دکتر پرویز کاملی
استاد مشاور:دکتر اسماعیل عبدالحسینی
مکان:سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان:شنبه، 97/10/29 - ساعت 14:00