97/10/30 - اطلاعیه ثبت‌نام ترم 2-97 مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه