97/10/30 - اطلاعیه نمرات پایان ترم امتحان فیزیک 1نمرات برگه های پایان ترم امتحان فیزیک 1 (از 60 نمره)

نمرات نهایی متعاقبا در گلستان اعلام خواهد شد.