97/11/09 - اطلاعیه زمان برگزاری امتحان ارزیابی جامع آموزشی، دکتری فیزیک در ترم 2-97


زمان امتحان ارزیابی جامع آموزشی کتبی 7/12/97، ساعت 8:30 صبح
امتحان کتبی برای دروس با نمره زیر 18 برگزار می‌شود. همچنین دانشجویانی که نمره درس آنها بالای 18 می‌باشد و تمایل به شرکت در آزمون کتبی دارند تا تاریخ 27/11/97 به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده اعلام نمایند. آخرین مهلت تحویل فرم درخواست تشکیل جلسه آزمون جامع آموزشی نیز تا روز شنبه مورخ 27/11/97 می‌باشد. زمان امتحان ارزیابی جامع آموزشی شفاهی متعاقبا اعلام خواهد شد. آزمون شفاهی حداکثر تا یک هفته بعد از آزمون کتبی برگزار می‌شود.