97/11/10 - اطلاعیه ترمیم نیمسال دوم 97-98 تحصیلات تکمیلی