97/11/15 - اطلاعیه جلسه هماهنگی متقاضیان دستیار آموزشی (جلسه لغو شد)


دانشجویان دکتری که برای دستیار آموزشی (TA) ثبت نام کرده بودند، روز سه‌شنبه 97/11/16 ساعت 11:30 جهت هماهنگی و برنامه‏‌ریزی با آقای دکتر رنجبر (سرپرست دستیاران آموزشی دانشکده فیزیک) به اتاق شورای دانشکده (طبقه پنجم) مراجعه نمایند. حضور همه ثبت‌نام کنندگان در جلسه الزامی است. عدم حضور در جلسه به منزله انصراف می‌باشد.
 
جلسه فوق لغو شد.