اطلاعیه تحصیلات تکمیلی 

 

93/09/08- مهلت انتخاب استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 93

93/08/19 انتخاب پایان نامه یا رساله برتر دانشجویی

 
 
 
 
 
 
 
 

پرسشنامه شرکت در مصاحبه آزمون دکتری

دستور العمل نمره دهی به پایان نامه های کارشناسی ارشد

راهنمای دوره دکترا فیزیک

راهنمای دوره کارشناسی ارشد فیزیک