نشست سومبه مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا یگانه دخت پیامبر اسلام (س) و روز زن از دکتر حسنوند دعوت به عمل آوردیم تا گفتگوی کوتاهی با محوریت زن مدرن و پژوهش علمی داشته باشیم.
سوالی که در این گفتگو مطرح شد، این بود که آیا ازدواج برای یک زن امروزی مانع پیشرفت در تحصیلات او می شود؟ و ایشان معتقد بودند که هرگز ازدواج مانعی برای پیشرفت یک زن نیست اما دخترانی که پا به عرصه ی علومی مانند علوم پایه و مهندسی می گذارند، باید بدانند که راه سختی را در پیش گرفته اند و می بایست در آینده چند نقش مهم را در یک خانواده مستقل ایفا کنند. همچنین ایشان اظهار داشتند:
«برنامه ریزی بلند مدت و گاهی کوتاه مدت ما را به اهدافمان در آینده نزدیک تر می کنند. من همیشه دوست داشتم در آینده یک معلم باشم و یادم می آید، گاهی نکاتی را که برای یک معلم خوب لازم بود و به ذهنم خطور می کرد یادداشت می کردم و امروز که یک معلم هستم ،برگشتن به آن یادداشت ها در بسیاری از موارد در اداره ی بهتر کلاس مرا یاری کرده می کند. بنابراین باید برای آینده خود یک هدف را انتخاب نموده و از همین امروز برای رسیدن به آن برنامه ریزی کنیم.»
سوال مهم دیگری که مطرح شد ازین قرار بود:
چرا بسیاری از دختران وقتی به سکوهای بالاتری در دانشگاه پا می گذارند، اغلب رضایت کاملی ندارند؟