اعضای هیئت علمیمهدی رنجبر

مرتبه علمی:

دانشیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فیزیک ماده چگال تجربی

تلفن:

031-33913754

پست الکترونیکی:

ranjbar@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteصدیقه سجادیان

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

اخترفیزیک و نجوم

تلفن:

031-33913759

پست الکترونیکی:

s.sajadian@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteمسلم زارعی

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فیزیک ذرات بنیادی و كيهان شناسي

تلفن:

031-33913745

پست الکترونیکی:

m.zarei@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteمهدی عبدی

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

اپتیک کوانتومی

تلفن:

031-33913724

پست الکترونیکی:

mehabdi@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteوحيد سالاري

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

بیوفیزیک

تلفن:

031-33913709

پست الکترونیکی:

vahidsalari@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteفرهاد شهبازي

مرتبه علمی:

دانشیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک ماده چگال نظري

تلفن:

031-33913755

پست الکترونیکی:

shahbazi@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteاحمد شيرزاد

مرتبه علمی:

دانشیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک ذرات بنيادي

تلفن:

031-33913712

پست الکترونیکی:

shirzad@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteپیمان صاحب سرا

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فیزیک ماده چگال نظری

تلفن:

031-33913736

پست الکترونیکی:

sahebsara@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteاسماعیل عبدالحسینی سارسری

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فیزیک ماده چگال

تلفن:

031-33913753

پست الکترونیکی:

abdolhosseini@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteمحمدحسن علامتساز

مرتبه علمی:

دانشیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک

تلفن:

031-33913715

پست الکترونیکی:

alamatsa@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteفرهاد فضیله

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فیزیک ماده چگال نظری

تلفن:

031-33913764

پست الکترونیکی:

fazileh@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteپرویز کاملی

مرتبه علمی:

استاد

زمینه پ‍‍ژوهش:

فیزیک ماده چگال تجربی

تلفن:

031-33913756

پست الکترونیکی:

kameli@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteکيوان آقابابايي سامانی

مرتبه علمی:

دانشیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک ماده چگال

تلفن:

031-33913763

پست الکترونیکی:

samani@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteسيد ظفرالله کلانتري

مرتبه علمی:

استاد

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک هسته اي

تلفن:

031-33913729

پست الکترونیکی:

zafar@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteحسین احمدوند

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک ماده چگال

تلفن:

031-33913708

پست الکترونیکی:

ahmadvand@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteفرهنگ لران اصفهاني

مرتبه علمی:

استاد

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک نظري

تلفن:

031-33913765

پست الکترونیکی:

loran@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteمجتبی اعلایی

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فیزیک ماده چگال محاسباتی

تلفن:

031-33913704

پست الکترونیکی:

m.alaei@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteبهروز ميرزا

مرتبه علمی:

استاد

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک ذرات بنيادي

تلفن:

031-33913706

پست الکترونیکی:

b.mirza@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteهادي اکبرزاده

مرتبه علمی:

استاد

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک ماده چگال محاسباتي

تلفن:

031-33913711

پست الکترونیکی:

akbarzad@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteسید جواد هاشمی فر

مرتبه علمی:

دانشیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فیزیک ماده چگال محاسباتی

تلفن:

031-33913732

پست الکترونیکی:

hashemifar@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteمريم حسنوند

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک هسته اي

تلفن:

031-33913718

پست الکترونیکی:

hassanvand@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteحمیده شاکری پور

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

ماده چگال تجربی

تلفن:

031-33913722

پست الکترونیکی:

hshakeri@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteغلامرضا خسروي

مرتبه علمی:

دانشیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک ذرات بنيادي

تلفن:

031-33913716

پست الکترونیکی:

rezakhosravi@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteآذر تفریحی

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فیزیک هسته ای

تلفن:

031-33913746

پست الکترونیکی:

tafrihi@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website