نظر شما برای برگزاری جلسات دانشجویان با اساتید به چه صورت است؟ موضوع جلسه ی بعدی به صورت رای گیری در پایان جلسه انتخاب میشود.


به صورت اینترنتی در همین وبگاه در تالار گفتگو
0% (%count رای)
در اتاق کنفرانس با حضور یکی از اساتید
0% (%count رای)
در اتاق کنفرانس با حضور چند تن از اساتید
0% (%count رای)
در یکی از کلاس ها با حضور چند تن از اساتید
0% (%count رای)
در یکی از کلاس ها با حضور یکی از استاید
0% (%count رای)
تمام آرا: 0