آرشیو نشست ها

Eg 1390/02/24
Eg 1390/02/24
عنوان ارائه دهندهمرتب‌سازی نزولی تاریخ نشست فایل های نشست
ماده تاریک داخل سیاهچاله ها و اثر آن بر داده های مشاهداتی ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
کبوترهای متناقض، جدیدترین معماهای کوانتومی آرشین خواجه برج سفیدی ۱۳۹۳/۰۸/۰۴
اثر کوانتومی هال با استفاده از نور آزاده نعمتی ۱۳۹۲/۱۱/۰۸
شانه فركانس نوري و توليد شبكه در هم تنيده آزاده نعمتی ۱۳۹۳/۱۲/۰۳
ظاهرشدن جهت زمان در یک سامانه ی گرانشی آزاده نعمتی ۱۳۹۳/۰۸/۲۵
چگونه اثر کازیمیر و ابر رسانایی می توانند به آشکارسازی امواج گرانشی کمک کنند؟ آزاده نعمتی ۱۳۹۴/۰۲/۰۵
حالتهاي همدوس در سیستمهاي زیستی آقای دکتر سالاری ۱۳۹۴/۰۸/۲۳
تشخیص سرطان در مراحل اولیه توسط حسگر پلاسمونیک آمنه فرنود ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
کشف طبیعی یک حفره بزرگ در هرم خوفو از اهرام ثلاثه مصر با مشاهده ی موئونهای تابش کیهانی احمد حسین پور ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
نوبل 2015 فیزیک الهام شریفیان ۱۳۹۴/۰۸/۱۶
مشاهده ی تک قطبی مغناطیسی در آزمایشگاه الهه قربانی ۱۳۹۲/۱۱/۲۰
خبرنشت شصت و نهم حمید نوری ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
پایان کار کاسینی حمیده نادی ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
لیزرت را قورت بده... خانم دکتر آیدا آرای ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
هسته های فراسنگین تغییر شکل یافته خانم دکتر مریم حسنوند ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
دریافت نشانه هایی از ماده تاریک توسط ماهواره چینی خانم رضوان جلالی ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
ترمیم ژن سرکوب کننده‌ی تومور از طریق نانو ذره‌های سیستماتیک PTEN mRNA خانم مرضیه یوسفی ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
بررسی عامل مؤثر بر دینامیک داخلی کهکشان NGC1052-DF2 خانم مریم آقائی ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
جریان اسپینی ناهمسانگرد در گرافین خانم منیره مسجدی ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
کشف هفت سیاره شبیه به زمین حول یک ستاره در فاصله ۴۰ سال نوری از ما دکتر صدیقه سجادیان ۱۳۹۵/۱۲/۰۹