آرشیو نشست ها

E.g., 2018/08/20
E.g., 2018/08/20
عنوان ارائه دهندهمرتب‌سازی نزولی تاریخ نشست فایل های نشست
ماده تاریک داخل سیاهچاله ها و اثر آن بر داده های مشاهداتی 1394/07/04
کبوترهای متناقض، جدیدترین معماهای کوانتومی آرشین خواجه برج سفیدی 1393/08/04
ظاهرشدن جهت زمان در یک سامانه ی گرانشی آزاده نعمتی 1393/08/25
چگونه اثر کازیمیر و ابر رسانایی می توانند به آشکارسازی امواج گرانشی کمک کنند؟ آزاده نعمتی 1394/02/05
اثر کوانتومی هال با استفاده از نور آزاده نعمتی 1392/11/08
شانه فركانس نوري و توليد شبكه در هم تنيده آزاده نعمتی 1393/12/03
حالتهاي همدوس در سیستمهاي زیستی آقای دکتر سالاری 1394/08/23
تشخیص سرطان در مراحل اولیه توسط حسگر پلاسمونیک آمنه فرنود 1396/08/13
کشف طبیعی یک حفره بزرگ در هرم خوفو از اهرام ثلاثه مصر با مشاهده ی موئونهای تابش کیهانی احمد حسین پور 1396/09/11
نوبل 2015 فیزیک الهام شریفیان 1394/08/16
مشاهده ی تک قطبی مغناطیسی در آزمایشگاه الهه قربانی 1392/11/20
خبرنشت شصت و نهم حمید نوری 1396/12/12
پایان کار کاسینی حمیده نادی 1396/02/16
هسته های فراسنگین تغییر شکل یافته خانم دکتر مریم حسنوند 1394/06/28
کشف هفت سیاره شبیه به زمین حول یک ستاره در فاصله ۴۰ سال نوری از ما دکتر صدیقه سجادیان 1395/12/09
فاز جدید جامد اکسیژن در میدان های مغناطیسی فوق قوی دکتر فرهاد شهبازی 1393/04/08
پراش تک شکافی الکترون با فازِ آهارانوف-بوهم: آزمایش فکری فاینمن با اتصال نقطه ای کوانتومی دکتر فرهاد شهبازی 1392/10/24
انتشار داده های جدید پلانک: مرور نتایج دکتر مسلم زارعی 1393/12/10
پلانک 2014 دکتر مسلم زارعی 1393/09/16
کشف امواج گرانشی؛ مرور مقاله هایی که پس از انتشار این خبر در فیزیکال ریویو چاپ شده است دکتر مسلم زارعی 1393/04/15