آیین نامه هاراهنمای دوره دکترای فیزیک

راهنمای دوره کارشناسی ارشد فیزیک

آیین‌نامه نحوه‌ی نمره‌دهی به پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد

آيين نامه دوره دکترا (قابل اجرا براي ورودي هاي 88 به بعد)

آيين‌نامه دوره دکترا قابل اجرا برای ورودی‌های 90 به بعد

آئين نامه دوره كارشناسي ارشد قابل اجراء براي ورودي هاي 88 به بعد

آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد قابل اجرا برای ورودی‌های 94 به بعد

آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری (اجرا برای ورودی‌های 95 به بعد)

دستورالعمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکترای تخصصی

شيوه نامه اجرايي فرصت تحقيقاتي کوتاه مدت در داخل و خارج كشور سال 94

آئين نامه دوره كارشناسي ارشد قابل اجراء براي ورودي هاي 97 به بعد

آيين‌نامه دوره دکترا قابل اجرا برای ورودی‌های 97 به بعد

دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی

نام و شماره دروس عمومی تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک

 

براي اطلاع از آيين نامه ها ، مقررات و اطلاعيه هاي تحصیلات تکمیلی دانشگاه به مرکز تحصیلات تکمیلی مراجعه شود.