هفتاد و هشتمین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ 12 آبان 1397 با عنوان  بررسی عامل مؤثر بر دینامیک داخلی کهکشان NGC1052-DF2 برگزار خواهد شد.

زمان: ساعت 14:50 روز 12 آبان ۹۷

مکان: سالن سمینار طبقه سوم دانشکده فیزیک

تاریخ نشست: 1397/08/12
ارائه دهنده: خانم مریم آقائی