هفتاد و نهمین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ 19 آبان 1397 با عنوان ترمیم ژن سرکوب کننده‌ی تومور از طریق نانو ذره‌های سیستماتیک PTEN mRNA  برگزار خواهد شد.

زمان: ساعت 14:50 روز 19 آبان ۹۷

مکان: سالن سمینار طبقه سوم دانشکده فیزیک

تاریخ نشست: 1397/08/19
ارائه دهنده: خانم مرضیه یوسفی