عنوان خبرنشست: جایزه نوبل 2018 فیزیک

زمان: شنبه 97/7/21، ساعت 14:50-15:10  

مکان: اتاق سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک

تاریخ نشست: 1397/07/21
ارائه دهنده: ناهيد يزدي