رفتار منحصر به فرد و نا متعارف یونها در لایه های بالایی جو مریخپنجاه و هفتمین جلسه خبر نشست دانشکده فیزیک در تاریخ 2 اردیبهشت 96 توسط خانم مریم آقائی و با عنوان "رفتار منحصر به فرد و نا متعارف یونها در لایه های بالایی جو مریخ" در سالن سمینار طبقه سوم دانشکده برگزار شد.

ارائه دهنده: 
مریم آقائی