سمینار هفتگی - آسیب‌های به‌‌کار بردن معیارهای مکانیکی برای ارزیابی مقالات پژوهشیآسیب‌های به‌‌کار بردن معیارهای مکانیکی برای ارزیابی مقالات پژوهشی

  • ارائه دهنده: دکتر محمدرضا کوشش
  • زمان: شنبه، 97/11/27 - ساعت 15:10
  • مکان سمینار: اتاق سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک