سمینار هفتگی: مطالعه‌ی نانونوارهای گرافین لایه نشان شده بر سطح عایق‌های توپولوژیمطالعه‌ی نانونوارهای گرافین لایه نشان شده بر سطح عایق‌های توپولوژی

فریده حاجی‌حیدری

شنبه 96/02/16 ساعت 15:10 سالن سمينار