سمینار ویژه: بررسی تجربی پاسخ فرکانسی گرافین در حوزه تراهرتز و در میدان‌های الکتریکی بالا (۷۰ کیلو ولت بر سانتی‌متر)