هشتادویکمین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ 24 آذر 1397 با عنوان‌های  باز هم LIGO و نانو نوارهای گرافینی توپولوژیک برگزار خواهد شد.

زمان: ساعت 15:00، روز 24 آذر 97

مکان: سالن سمینار طبقه سوم دانشکده فیزیک

تاریخ نشست: 1397/09/24
ارائه دهنده: خانم مریم آقایی و فاطمه مقدسی