هشتادودومین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ 1 دی 1397 با عنوان‌های یک قدم مانده تا ابررسانایی در دمای اتاق! برگزار خواهد شد.

زمان: ساعت 14:50، روز 1 دی 97

مکان: سالن سمینار طبقه سوم دانشکده فیزیک

تاریخ نشست: 1397/10/01
ارائه دهنده: خانم دکتر حمیده شاکری