96/05/22- زمان برگزاری امتحان ارزیابی جامع آموزشی، دکتری فیزیک در ترم 1-96    زمان امتحان ارزیابی جامع آموزشی کتبی 96/7/19، ساعت 8:30 صبح

امتحان کتبی برای دروس با نمره زیر 18 برگزار می‌شود. همچنین دانشجویانی که نمره درس آنها بالای 18 می‌باشد و تمایل به شرکت در آزمون کتبی دارند تا تاریخ 96/7/10 به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده اعلام نمایند.

     زمان امتحان ارزیابی جامع آموزشی شفاهی متعاقبا اعلام خواهد شد. آزمون شفاهی حداکثر تا یک هفته بعد از آزمون کتبی برگزار می‌شود.