96/06/13- اطلاعيه تغيير ساعت درس كاربرد كامپيوتر



اطلاعيه

قابل توجه دانشجويان:

به اطلاع ميرساند دانشجويان متقاضي تغيير ساعت درس كاربرد كامپيوتر، هرچه سريع تر به دفتر آموزش دانشكده مراجعه نمايند.

 

دفتر آموزش دانشكده فيزيك