97/02/22 - اطلاعیه اساتيد و كارشناسان آزمايشگاه


قابل توجه اساتيد و كارشناسان آزمايشگاه محترم:

خواهشمند جهت تهیه فرم فعالیت‌های آموزشی نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۷-۹۶  تا تاريخ 26/02/97در سیستم گلستان به گزارش‌های زیر مراجعه فرمایید و سپس به دفترآموزش دانشكده تحويل نماييد :
 

  • اعضای محترم هیأت علمی: گزارش 801
  • كارشناسان آموزشي : گزارش 800

آموزش دانشكده فيزيك