97/07/22 - اطلاعیه معارفه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی 97 جلسه معارفه عمومی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی 97 دانشکده فیزیک، روز دوشنبه مورخ 97/7/30 ساعت 12:00 در سالن سمینار (طبقه سوم دانشکده) برگزار می‏شود.