97/09/21 - سمینار کارشناسی ارشد - بهینه سازی ساختار لایه ای دیود های نور گسیل آلی


عنوان:بهینه سازی ساختار لایه ای دیود های نور گسیل آلی
ارائه دهنده:علی رئیسی اشترجانی
استاد راهنما:دکتر هادی سلامتی
استاد مشاور:دکتر حمیده شاکری پور
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:چهارشنبه، 97/09/21 - ساعت 13:30