97/10/02 - اطلاعیه دانشجویان دکتری برای ICTPدانشجویان دوره دکتری فیزیک که متقاضی شرکت در دوره‌های ICTP هستند، جهت تحویل فرم تکمیل‌شده درخواست (به صورت تایپ شده) تا تاریخ   97/10/5 به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نمایند. فرم درخواست در سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده قابل دریافت می‌باشد.