97/11/28 - سمینار دکتری - استفاده از روش‌های آماری در توصیف سه فازی جریان ترافیک بزرگراهی


عنوان:استفاده از روش‌های آماری در توصیف سه فازی جریان ترافیک بزرگراهی
ارائه دهنده:ریحانه کوهی
استاد راهنما:دکتر فرهاد شهبازی، دکتر میثم اکبرزاده
استاد مشاور:دکتر وحید سالاری
مکان:اتاق کنفرانس ـ دانشکده حمل‌و‌نقل
زمان:دوشنبه، ۲۸ بهمن ماه – ساعت ۱۴