ﺑﺮﺩﻥ ﯾﺎ ﻧﺒﺮﺩﻥ؛ ﻣﺴﺌﻠﻪ این ﺍﺳﺖ -- تاریخ برگزاری: ش, 01/28/1400
2021/04/13
کنفرانس فیزیک ایران -- تاریخ برگزاری: د, 06/01/1400
2021/04/07
مدرسه ملی ابررسانایی و کاربردها -- تاریخ برگزاری: پ, 11/23/1399
2021/02/08
فیزیک شتابدهنده از ابتدا تاکنون -- تاریخ برگزاری: ش, 09/22/1399
2020/12/09
رفتار آمیبی در ذرات کلوییدی غلطان -- تاریخ برگزاری: ش, 09/15/1399
2020/11/30
حسگری و ارتباطات کوانتومی مایکروویو -- تاریخ برگزاری: ش, 09/01/1399
2020/11/16
فیزیک و صنعت: طراحی سیکلوترون کوچک -- تاریخ برگزاری: ش, 08/24/1399
2020/11/11
همایش روز فیزیک ۹۹ -- تاریخ برگزاری: ش, 11/04/1399
2020/11/09
ظهور مغناطش در لایه‌های بغایت نازک -- تاریخ برگزاری: ش, 08/17/1399
2020/11/02
فیزیک آماری برای تشخیص بیماری -- تاریخ برگزاری: ش, 08/10/1399
2020/10/27

صفحه‌ها