سمینار هفتگی: پژوهش‌های جدید در فیزیک ماده چگال -- تاریخ برگزاری: ش, 09/16/1398
1398/09/13
سمینار هفتگی: کوانتم‌ انرژی تاریک -- تاریخ برگزاری: ش, 08/18/1398
1398/08/14
نهمین کنفرانس ملی خلأ ایران -- تاریخ برگزاری: چ, 09/06/1398
1398/04/25

صفحه‌ها