نهمین کنفرانس ملی خلأ ایران -- تاریخ برگزاری: چ, 09/06/1398
1398/04/25
اطلاعیه مصاحبه آزمون دکتری ورودی 98 -- تاریخ برگزاری: ش, 03/18/1398
1398/03/11
سمینار ویژه - افزایش همنوازی با افزایش ناهمگونی -- تاریخ برگزاری: چ, 03/01/1398
1398/03/01
سمینار هفتگی - مساله بس‌ذره‌ای در علم مواد -- تاریخ برگزاری: ش, 02/14/1398
1398/02/15
سمینار ویژه - Strongly correlated materials: DMFT -- تاریخ برگزاری: س, 01/27/1398
1398/02/15

صفحه‌ها