همایش فیزیک و سامانه های اجتماعی -- تاریخ برگزاری: پ, 03/08/1399
1399/02/31
سمینار ویژه: بررسی شبکه پیچیده زمین‌لرزه‌ها -- تاریخ برگزاری: ش, 09/30/1398
1398/09/27
سمینار هفتگی: پژوهش‌های جدید در فیزیک ماده چگال -- تاریخ برگزاری: ش, 09/16/1398
1398/09/13

صفحه‌ها