فیزیک ماده چگال محاسباتیمعرفی گروه فیزیک ماده چگال محاسباتی

به سرای اینترنتی گروه علم مواد محاسباتی دانشکده ی فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان خوش آمدید. هدف اصلی گروه ما، مطالعه‌ی مواد و ساختارهای نانو با استفاده از روش‌های مبتنی بر مکانیک کوانتومی شامل نظریه‌ی تابعی چگالی، نظریه‌ی تابعی چگالی وابسته به زمان و تکنیک‌های شبه‌پتانسیلی و همه‌پتانسیلی است. فعالیت‌‌های پژوهشی  گروه علم مواد محاسباتی شامل بررسی مواد مغناطیسی جدید، مواد ترموالکتریک، نانو‌خوشه‌های اتمی و پلیمرها است.

برای مشاهده‌ی جزئیات بیشتر به وبگاه  گروه شبیه‌سازی کوانتومی مواد مراجعه کنید.

 

کارگاه ها:

کارگاه تخصصی محاسبات نظریه‌ی تابعی چگالی وابسته به زمان

ما در زمینه‌های تحقیقاتی زیر فعال هستیم:
(برای مشاهده‌ی جزئیات روی عکس‌ها کلیک کنید)

Novel magnetic systems

Magnetic thin films and nanostructures

p orbital magnetism

Half-metallic alloys

Diluted wide-gap magnet

Nanostructures

Molecule adsorption on surfaces and nanoclusters

Semiconductor nanoclusters

Nanowires

         

                   

Functional materials

Thermoelectric materials

Solar energy materials

Optical materials