گروه ماده چگال تجربی دانشکده فیزیک متشکل از شش نفر عضو هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می باشد. عمده فعالیت این گروه متمرکز بر ساخت و مطالعه فیزیک مواد مختلف از جمله مواد مغناطیسی، ابررساناها، نانوساختارها و لایه های نازک می باشد.

لطفا جهت اطلاعات بیشتر به سایت گروه ماده چگال تجربی به آدرس زیر مراجعه کنید.

http://ecm.iut.ac.ir