در گروه گرانش و کیهان‌شناسی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان، ما مشغول مطالعه جنبه‌­های مختلفی از کیهان با کمک نظریه نسبیت عام هستیم. کیهان‌شناسی استاندارد به رفتار کیهان در مقیاس بزرگ می‌پردازد و تحول آن و منشا ساختارها را بررسی می‌کند. برای تشکیل شدن ساختارها، چگالی کیهان اولیه باید ناهمگن باشد. نظریه تورم می‌تواند منشا افت و خیزها در چگالی کیهان اولیه را توضیح دهد. ما بخش‌های مختلف نظریه‌های تورمی را مطالعه می‌کنیم. تلاش ما یافتن نظریه‌هایی است که با داده‌های تابش  زمینه کیهانی سازگار باشند و بتوانند ناهنجاریهایی که در تابش زمینه کیهانی است را توضیح دهند.

گروه ما به مسائل مشترک بین فیزیک ذرات بنیادی و کیهان شناسی مانند نوترینوهای کیهانی و ماده تاریک نیز علاقه‌مند است. به طور خلاصه فعالیت‌های پژوهشی ما در زمینه کیهان اولیه به صورت زیر است:

• نظریه های تورمی و تورم ناهمسانگرد

• تشکیل ساختارها

• تحلیل داده‌های تابش زمینه کیهانی

• نوترینو های کیهانی و ماده تاریک

• اثرات میدان مغناطیسی پس زمینه بر تابش زمینه کیهانی

علاوه بر این گروه در زمینه سیاهچاله‌ها نیز پژوهش می‌کند. ما  همچنین به مسائلی مثل ترمودینامیک سیاهچاله‌ها و ارتباط آن با فیزیک آماری علاقه‌مند هستیم.

 علاوه بر این ما  به نظریه دوگانی  AdSd+1/CFTd  نیز علاقه‌مندیم. در دوگانی AdSd+1/CFTd نظریه‌ی گرانش کوانتومی در d+1 بعد با نظریه‌ی میدان همدیس در d بعد دوگان است.

در این زمینه گروه ما موضوعات زیر را نیز مطالعه می‌کند:

• نظریه‌ی میدان همدیسِ دو بعدیِ ناوردا تحت تبدیلات آجری

• سیاه‌چاله‌ها و سیاه‌حلقه‌های پنج بعدی

• سیاهچاله‌ی   O-BTZ    

اعضاي هیئت علمی گروه  گرانش و کیهان‌شناسی:

دکتر مسلم زارعی

دکتر فرهنگ لران

دکتر بهروز میرزا